თემატურმა ქვეჯგუფებმა სამუშაო შეხვედრები გამართეს

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის პროექტის განმახროციელებელმა გუნდმა თემატური ქვეჯგუფებისათვის 5 სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა.

ვორქშოპების მიზანი იყო წყალტუბოს განვითარების პოტენციალის შესახებ მონაწილეთა იდეებისა და ხედვების გაზიარება.

შეხვედრებს სულ 135 ადამიანი დაესწრო, მათ შორის 74 კაცი და 61 ქალი.