წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი შეიმუშავებს ადგილობრივი განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიას, რომელიც დაფუძნებული იქნება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული კვლევი შედეგად გამოვლენილ საჭიროებებსა და არსებულ პოტენციალზე.

სტრატეგიის დოკუმენტზე დაყრდნობით, შემუშავდება საგრანტო კონკურსის მოთხოვნები და გამოცხადდება პროექტების მიღება.

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი ახორციელებს LEADER მიდგომას, რომელიც უზრუნველყოფს მისი საქმიანობის განჭვირვალობასა და სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას მუნიციპალიტეტის განვითარების მიმართულებით.

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის პროექტს ახორციელებს “ფიფლ ინ ნიდ”, ევროკავშირისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან პარტნიორობით.