წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის წევრთა პირველ საერთო კრებაზე დამტკიცდა ორგანიზაციის წესდება.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, იხილეთ დოკუმენტი -