წყალტუბოს განვითარების ჯფუფის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოა წევრთა საერთო კრება, რომელიც ამ ეტაპზე, 231 წევრს აერთიანებს.

წევრთა საერთო კრება ირჩევს აღმასრულებელ დირექტორს, მის 2 მოადგილეს, მმართველობით ჯგუფს და პროექტების შეფასების კომისიას.

წევრები თავიანთი ინტერესებიდან და საქმიანობის სფეროებიდან გამომდინარე, მუშაობენ 4 თემატურ ქვეჯგუფში:

  1. სოფლის მეურნეობა
  2. ტურიზმი
  3. სოციალურ საკითხები
  4. კულტურა, განათლება, სპორტი და ახალგაზრდობა

ქვეჯგუფების მუშაობას კოორდინირებას უწევენ ქვეჯგუფების კოორდინატორები.

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის პროექტს ახორციელებს “ფიფლ ინ ნიდ”, ევროკავშირისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან პარტნიორობით.