წყალტუბოს განვითარების პოტენციალის ანგარიში - საბაზისო კვლევა