სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტებზე წევრებმა იმუშავეს

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის წევრებმა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ მიზნებზე იმუშავეს.

პროექტის ფარგლებში ლაგი წევრები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობენ.

დოკუმენტი სხვადასხვა სფეროს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, მიზნებსა და ამოცანებს განსაზღვრავს.
.