ტურიზმის ქვეჯგუფის წევრებმა პრიორიტეტები განსაზღვრეს

ტურიზმის სფეროს პრიორიტეტულ მიზნებზე წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის წევრებმა იმუშავეს.

პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები, რომლებსაც ლაგის წევრები შეიმუშავებენ აისახება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტში.