პირველადი საპროექტო განაცხადის ფორმების ვიდეო ინსტრუქციები

პირველადი საპროექტო განაცხადის ფორმების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთავაზობთ ვიდეო ინსტრუქციას თითოეული ტიპის განაცხადის შევსებისათვის:

 

ბიზნეს პროექტის პირველადი საპროექტო განაცხადის შევსების ვიდეო ინსტრუქცია

 

საჯარო პროექტის პირველადი საპროექტო განაცხადის შევსების ვიდეო ინსტრუქცია

 

სათემო პროექტის პირველადი საპროექტო განაცხადის შევსების ვიდეო ინსტრუქცია