LAG-ის წევრებმა საგრანტო კონკურსის განხორციელებაზე იმსჯელეს

LAG წყალტუბოს პროექტების შეფასების კომისიამ და თემატური სამუშაო ჯგუფების წევრებმა შემოდგომის საგრანტო კონკურისის პირობები განიხილეს.

შეხვედრაზე ვისაუბრეთ LAG-ის წევრების აქტიურ ჩართულობაზე საგრანტო კონკურსის საინფორმაციო კამპანიასა და სამომავლოდ დაგეგმილ საქმიანობაში.