სამუშაო შეხვედრა GALAG-თან

LAG წყალტუბოს წევრებს საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაციის (GALAG) თავმჯდომარე თეთრიწყაროს LAG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ტიკურიშვილმა ჩაუტარა.

შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საქართველოში LAG-ების ინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე და გავეცანით ევროპული LAG-ების საუკეთესო პრაქტიკებს.

განვიხილეთ GALAG-თან თანამშრომლობისა და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზების შესაძლებლობები.